Condicions Generals de Venda

INFORMACIÓ GENERAL 

ANTIGA CASA MAGÍ, S.L.U. (d'ara endavant CASA MAGÍ) és una entitat mercantil amb domicili social en: Plaça de la Creu, 7 C.P. 25750, Torà, Lleida, proveïda de C.I.F nº B25402207.

Pot posar-se en contacte amb Casa Magí de la següent manera:

Correu ordinari: Pça.de la Creu, 7, 25750, Torà (Lleida).

Telèfon: +34 973 473 051

E-mail: comercial@casamagi.com

CONDICIONES D'ÚS 

Aquest web és un canal de venda per Internet de carns i embotits d'alta qualitat.

L'usuari de la web, mitjançant el seu accés i navegació per la mateixa, s'obliga a utilitzar-la conforme a la legislació vigent de cada moment i a les condicions establertes en el present avís legal, la moral i els bons costums generalment acceptades i l'ordre públic. L'usuari respondrà enfront de CASA MAGÍ i/o enfront de tercers, de qualssevol danys i perjudicis que poguessin causar-se com a conseqüència de l'incompliment d'aquesta obligació.

L'accés i navegació per aquest lloc web implica acceptar i conèixer els advertiments legals que aquí es recullen. El mer accés no implica l'establiment de cap tipus de relació entre ANTIGA CASA MAGÍ, S.L.U. i l'usuari.

El present avís legal podrà sofrir modificacions de qualsevol tipus quan CASA MAGÍ ho consideri necessari o amb la finalitat d'adequar-se als canvis legislatius i/o els avanços tecnològics que puguin produir-se en el futur.

CASA MAGÍ podrà prohibir l'accés a aquest lloc web de qualsevol usuari que realitzi conductes il·lícites.

L'usuari d'aquest lloc web haurà d'abstenir-se, en tot cas, de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que puguin estar instal·lats en el mateix.

PROPIETAT INTEL-LECTUAL I INDUSTRIAL 

© ANTIGA CASA MAGÍ, S.L.U. Tots els drets reservats. 

Tots els continguts presents a la web, entenent per aquests a títol enunciatiu i no limitatiu, els textos, imatges, fotografies, sons, fitxers, logotips, codis font, combinacions de colors, o qualsevol altres elements, així com la seva estructura i disseny, la selecció i forma de presentació dels materials inclosos en la mateixa i els programes d'ordinador necessaris per al seu funcionament, accés i utilització es troben subjectes als drets de propietat industrial i intel·lectual pertanyents a CASA MAGÍ o a tercers, per la qual cosa l'usuari podrà utilitzar-los solament per al seu exclusiu ús personal i privat, i es compromet a no utilitzar-los amb finalitats comercials ni a la seva explotació, distribució, reproducció, comunicació pública, utilització de tècnica d'enginyeria inversa, o a modificar-los, alterar-los o descompilar-los sense la corresponent autorització prèvia del titular i per escrit tret que es trobi legalment permès.

Totes les publicacions, marques, noms comercials o signes distintius de qualsevol classe que apareixen en el lloc web són propietat de CASA MAGÍ o de tercers, sense que pugui entendre's que l'ús o accés al lloc web atribueixi a l'usuari dret algun sobre les citades publicacions, marques, noms comercials i/o signes distintius ni sobre cap dels continguts que figuren en el mateix.

POLÍTICA DE PRIVADESA DE LES DADES PERSONALS

D'acord amb la legislació vigent en matèria de protecció de dades personals, Llei Orgànica 15/1999, de 13 de Desembre, CASA MAGÍ informa als usuaris dels següents extrems:

Les dades personals que ens faciliti, seran incorporats a un fitxer degudament registrat en l'Agència de Protecció de Dades, propietat i responsabilitat de CASA MAGÍ, amb domicili social en Plaça de la Creu, 7 C.P. 25750, Torà, Lleida.

A aquest efecte i de conformitat amb el Reial decret 994/1999, d'11 de juny, CASA MAGÍ ha adoptat les mesures de seguretat adequades a les dades personals que ens faciliti i ha instal·lat els mitjans i mesures tècniques per evitar la pèrdua, malament ús, alteració, accés no autoritzat i robatori dels mateixos.

CASA MAGÍ utilitza cookies per dur a terme tota l'operativa de comerç electrònic. La informació emmagatzemada en aquestes cookies no fa referència a cap dada de caràcter personal. No obstant això, si vostè ho desitja pot configurar el seu navegador per ser avisat en pantalla de la recepció de cookies i per impedir la instal·lació de cookies en el seu disc dur. Per favor, consulti les instruccions i els manuals del seu ordinador per ampliar aquesta informació i connectar-se al lloc web de CASA MAGÍ. 

La recollida i tractament automatitzat de les seves dades personals té com a finalitat la de facilitar la informació i/o gestionar els serveis que se sol·licitin a CASA MAGÍ, així com l'enviament per part de Casa Magí d'una comunicació de tipus comercial al mes.

Les dades personals que ens faciliti només seran comunicats confidencialment al transportista per poder efectuar el lliurament dels productes i els serveis que se sol·licitin a CASA MAGÍ.

A qualsevol moment, l'usuari tindrà la possibilitat d'exercitar els drets d'accés (petició d'informació sobre les dades personals), rectificació o cancel·lació (petició de correcció o supressió de dades personals inexactes o incorrectes objecte de tractament inclòs en un fitxer) i oposició (petició d'oposició sobre el tractament de les dades personals) previstos en la Llei Orgànica de Protecció de Dades Personals.

LIMITACIÓ DE RESPONSABILITAT

La utilització d'aquesta web es realitza per compte i risc de l'usuari. CASA MAGÍ no es responsabilitza del mal ús que l'usuari pugui fer d'aquest lloc web.

CASA MAGÍ no es responsabilitza dels errors o omissions dels quals pogués emmalaltir aquest lloc web ni tampoc serà ni podrà considerar-se responsable per qualssevol danys derivats de la utilització de la web ni per qualsevol actuació realitzada sobre la base de la informació que en ella es conté.

CASA MAGÍ no garanteix l'absència de virus o altres elements lesius que poguessin causar danys o alteracions tècniques en els sistemes informàtics, documents electrònics o fitxers de l'usuari. En conseqüència, CASA MAGÍ no respon pels danys i perjudicis que tals elements poguessin ocasionar a l'usuari o a tercers.

RESOLUCIÓ DE CONTROVÈRSIES 

Les parts se sotmeten, a la seva elecció, per a la resolució dels conflictes i amb renúncia a qualsevol altre fur, als jutjats i tribunals del domicili de l'usuari.